• Bij JongNL gaat het om samenspelen • plezier • creativiteit • natuurbeleving
 • Bij JongNL Melick begeleiden opgeleide vrijwilligers de activiteiten
 • JongNL Melick levert een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving

Programma en nieuwtjes

 
De groepen gaan weer starten! 
 
Met dit bericht willen wij jullie graag mededelen dat wij de groepsbijeenkomsten weer zullen opstarten, na 1 juni. Steeds meer verenigingen starten hun activiteiten weer en wij staan te popelen om ook weer te beginnen. Wel houden wij ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en Jong Nederland Limburg (zie LINK). Wij verwachten dat uw kind zich houdt aan deze regels die er zijn ter bescherming van de leden en hun achterban, maar zeker ook ter bescherming van onze vrijwillige leiding. Wanneer leden zich niet houden aan de regels, zullen wij corrigerend optreden. De maatregelen die voor ons gelden, treft u aan in de bijlage en worden hierbeneden voor de volledigheid opgesomd:
 
 • Uw kind dient thuis te blijven als het één van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en nog niet 24 uur klachtenvrij is; of als iemand in jouw huishouden koorts vanaf 38 C° en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Uw kind dient 14 dagen thuis te blijven nadat iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) en klachtenvrij is.
 • Vertel uw kind dat het zijn best moet doen om 1,5 meter afstand (twee volwassen armlengtes) van de leiding te houden.
 • Als het kind ouder dan 13 jaar is: 1,5 meter afstand (twee volwassen armlengtes) houden van iedereen.
 • Uw kind gaat thuis naar het toilet voordat het vertrekt naar JongNL. Wij willen toiletgebruik in het clubhuis zoveel mogelijk vermijden.
 • Uw kind wast thuis de handen 20 seconden met water en zeep voordat het vertrekt naar JongNL.
 • Het uitdelen van traktaties en het nuttigen van eten/snoep is niet toegestaan.
 • Indien nodig (bij heet weer) neemt je kind zelf een gevuld waterflesje voorzien van naam mee.
 • Bij aankomst en vertrek van de kinderen gaan we éénrichtingsverkeer instellen op ons terrein. Ingang bij de reguliere poort, uitgang bij de tweede poort naast de gemeente.
 • Kinderen komen bij voorkeur ZELF te voet of met de fiets en niet eerder dan 5 minuten voordat de groepsbijeenkomst begint naar JongNL. Na afloop gaan de kinderen rechtstreeks naar huis.
 • Ouders mogen NIET op het terrein. Als u uw kind toch brengt, doe dat bij voorkeur met de auto en blijf in de auto. Het kind loopt zelf het terrein op.
 • Brengt u uw kind met de fiets of te voet? Doe dit dan alleen en zet het kind af bij de reguliere poort en vertrek naar huis. Bij het ophalen arriveer 5 minuten voor afloop en wacht met zicht op de poort naast de gemeente.
 
De start van de groepsbijeenkomsten is als volgt gepland:
Maxioren: 08 juni
Meisjes junioren: 03 juni
Jongens junioren: 05 juni
Meisjes senioren: 05 juni
Meisjes en jongens senioren: 05 juni
De betreffende leiding zal dit ook laten weten via de resp. WhatsApp groepen.
 
Zoals u heeft kunnen zien in ons filmpje (LINK), gaat het zomerkamp niet door. Na uitvoerig beraad hebben wij dit besluit moeten nemen omdat de organisatie van het kamp in combinatie met in inachtneming van de COVID-19 maatregelen en regels niet uitvoerbaar is op een verantwoorde wijze.
 
Wij zijn blij als wij al onze leden weer treffen op onze bijeenkomsten.
 
Namens leiding en bestuur van Jong Nederland Melick,
 
Martijn Cantelberg,
Voorzitter

Inloggen