• Bij JongNL gaat het om samenspelen • plezier • creativiteit • natuurbeleving
  • Bij JongNL Melick begeleiden opgeleide vrijwilligers de activiteiten
  • JongNL Melick levert een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving

Programma en nieuwtjes

 
Op 23 maart, heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eén van de aangescherpte maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook die van minder dan 100 personen.

Het bestuur en bureauteam van JongNL Limburg adviseert alle activiteiten van JongNL (op plaatselijk-, districts- en provinciaal niveau) tot minimaal 1 juni niet door te laten gaan.

Aanvullende op onze eerdere berichtgeving over het annuleren van activiteiten betekent dit dus dat er minimaal tot 1 juni geen groepsbijeenkomsten zijn. Stichting Jong Nederland Melick neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal de activiteiten pas weer opstarten als de maatregelen en adviezen dit toestaan. Het is echt jammer dat ook de groepsbijeenkomsten en extra activiteiten niet door kunnen gaan. De besluiten zijn echter hard nodig, dat zal iedereen duidelijk zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Cantelberg
Jong Nederland Melick | Bestuur | Voorzitter

Inloggen