• Bij JongNL gaat het om samenspelen • plezier • creativiteit • natuurbeleving
  • Bij JongNL Melick begeleiden opgeleide vrijwilligers de activiteiten
  • JongNL Melick levert een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving

Wat is Jong Nederland Melick

Jong Nederland Melick is een afdeling van de provinciale organisatie JongNL (ook bekend onder de naam Jong Nederland Limburg). Bij Jong Nederland Melick begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving.

Zo levert Jong Nederland Melick een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenwerking waarin mensen zich met elkaar verbinden.

De ( vrijwillige) leiding biedt in groepsverband veelzijdige activteiten aan die inspelen op de belevingswereld van de afzonderlijke leeftijdsgroepen. De activiteiten dagen uit, stimuleren en dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van het kind. Hierbij staan de basiselementen van de JongNL methode: kinderen, waarden, spel, leiding en samenleving.

Creativiteit

Creatieve activiteiten kunnen prima gekoppeld worden aan b.v. Sinterklaasfeest, kerst, Sint Maarten, carnaval, open dagen, kampvuur en zo meer. Dit kan tijdens de groepsbijeenkomsten bereikt worden door de creativiteitsopdracht te koppelen aan een doel. Kinderen bereiden een act voor die tijdens het kampvuur wordt opgevoerd of maken een souvenir als herinnering aan een activiteit. Denk bij creativiteit aan toneelspelen, drama, handenarbeid, knutselen en muziek.

Spel

Spelen is ontdekken, uitleven en initiatief nemen, spelen is kansen krijgen tot nadoen. Spel is een middel om kinderen spelenderwijs te leren samenwerken, hoe kunnen ze iets organiseren? Kinderen spelen heel graag samen. Het spel is middel en geen doel op zichzelf. Het spelplezier is belangrijker dan het resultaat.,

Buitenleven

Buitenleven heeft traditioneel, in de vorm van kamperen en bivakkeren, binnen JongNL een belangrijke plaats ingenomen. Het samen enkele dagen buiten leven is van onschatbare waarde. Het leven op kamp is vaak bewust primitief. Je bent meer dan in het gewone leven op elkaar aangewezen. Buiten ligt het avontuur: ontdekken, uitvinden, grenzen van je lijf ontdekken, ruziën en het goedmaken, of gewoon lekker rommelen. Denk bij natuurbeleving en buitenleven aan tochten, pionieren, bosspellen, onderzoeken en erop uit trekken. Het zijn allemaal elementen van buitenleven om de leefomgeving te zien, te ruiken en te voelen. Het onbekende wordt ontdekt, beleeft, en onderzocht door actief bezig te zijn in de natuur.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van JongNL Limburg

www.jongnl.nl

 

 

 

 

 

Inloggen